Technické památky

KANÁLY

Síť britských kanálů je opravdu rozvětvená a čítá něco přes úctyhodných 2.200 mil. Zde je pro ilustraci hustoty kanálů zjednodušená mapka Anglie a Walesu.

Síť umělých kanálů je napájena rezervoáry. Jsou to účelně zřízená vodní díla, která mají za úkol zadržovat dostatek vody a zajišťovat splavnění jednotlivých kanálů. Logicky jsou umístěna ve vyšší nadmořské výšce, než je zbytek trasy kanálu, aby voda měla spád. Většina z nich jsou dnes technické památky z 19. století, kdy budování kanálů zažilo svůj největší rozmach. Také se stávají často přírodními rezervacemi a jsou vyhledávány především ornitology. Bez rezervoáru není kanál a tak jsou tyto vodní plochy nedílnou součástí vodních cest.

ZDYMADLAzdymadlo

Zdymadla jsou obávaným a zároveň zbožňovaným prvkem britských kanálů. V původním provedení jsou to masivní, převážně dubová vrata, která pomocí výpustí umožňují překonávat výškové rozdíly při plavbě. Na splavných řekách je potom vystřídala modernější kovová a elektricky poháněná zdymadla. Největší atrakcí jsou tzv. „lock flights“, což je několik zdymadel navazujících bezprostředně na sebe. Vzhledem k tomu, že na tradičních kanálech jsou výpusti zdymadel ovládány ručně, železnou klikou, bývají to prubířské kameny pro méně zkušené posádky.

První „flight“ vzniknul na Sankey Canal v r. 1757 (tento kanál nebyl uměle vybudovaný, šlo o splavněné rameno Sankey Brook). Nejvíce obdivovaný, Caen Hill locks, je potom na Kennet a Avon Canal a skládá se ze 16ti zdymadel v řadě. Jedná se o neobvyklou a impozantní technickou památku.

MOSTY

Mosty přes kanály nabízí nepřeberné množství tvarů, velikostí i mechanizmů a vzhledem ke své rozmanitosti a malebnosti jsou to jedny z nejvýraznějších „kanálových“ staveb. Většinou jejich podoba záležela na movitosti majitele okolních pozemků.swing bridge

Podle zákona nesmělo budování kanálů omezit práva občanů, a proto měl majitel půdy za povinnost zajistit přemostění nově vzniklého kanálu. Proto jsou většinou k vidění poměrně jednoduché mostky, které spojovaly např. dvě pastviny. Sofistikovanější a zajímavější mosty a přemostění vznikaly tehdy, když kanál vedl přes movité panství nebo přes důležitou komunikaci.

Zajímavostí jsou padací mosty, tzv. „Lift bridge“, které jsou v podstatě obdobou závory, která je standardně spuštěná. Můžete také narazit na tzv. „Turn bridge“ nebo také "Swing bridge", který se pro změnu dá odtlačit stranou z vodní cesty a tím umožní lodi proplout.

AKVADUKTY

Myšlence akvaduktů se projektanti i stavitelé kanálů zpočátku bránili. I když jde o stavební prvek ověřený už ze starého Říma, velká váha vody vyžadovala velice pevné a bytelné pilíře. Průlom zajistilo až využití železných výztuží, které umožnily využití poměrně štíhlých zděných pilířů. Jen v Anglii a Walesu je přes 370 větších či menších akvaduktů.

Mezi nejvýznamnější akvadukty patří bezesporu akvadukt Pontcysyllte ve Walesu, který je zařazen na seznamu památek UNESCO. Podle legendy byla přidávána do jeho malty býčí krev, která mu měla zajistit sílu a stabilitu.

TUNELY

Tunely představovaly pro první stavitele kanálů ten největší oříšek. Zpočátku proto volili jako jednodušší řešení obcházení překážek s vyšším převýšením. Bohužel pro dnešní plavbu, toto řešení se brzy ukázalo jako nevýhodné, protože bylo třeba vybudovat více zdymadel a překonat větší vzdálenosti. Tím docházelo k nedostatku vody ve výše položených oblastech a k vysychání kanálů. Proto stavitelé museli tunely vzít na milost.
Nejdelší, nejhlouběji položený a nejvyšší v průměru je Standedge Tunnel na Huddersfiel Narrow Canal. Budování tohoto unikátu trvalo 16 let a vyžádalo si i několik lidských životů. Dokončen byl v r. 1811. Je dlouhý přes 5 km a ve svém nejhlubším bodě vede téměř 200 metrů pod povrchem.
Jen v Anglii a Walesu je přes 50 zprovozněných tunelů.

LODNÍ VÝTAHY

Naprosto výjimečnými technickými památkami jsou tzv. lodní výtahy. Stavitelé byli nuceni použít je tam, kde bylo převýšení mezi jednotlivými kanály příliš velké, a systém zdymadel by vyžadoval větší okliku, aby se stoupání rozložilo do delší trasy.

Tyto komplikované technické systémy ovšem nejsou jen doménou historie. Ve Skotsku byl totiž v r. 2002 otevřen nový lodní výtah Falkirk wheel, který zdolává převýšení 35 metrů a má netradiční, futuristický design. Do provozu ho slavnostně uvedla sama královna Alžběta II.