Lukovna

Při plavbě proti proudu Labe na jeho březích uvidíme bezpočet chat, mineme restauraci v Kuněticích a doplujeme k obci Lukovna u Sezemic. Dál už se dostanou jen pramice kvůli příliš nízkému stavu vody. Zde se otočíme a poplujeme zpět.

Cena pro trasu „Lukovna“ (cca 2,5 hodinová plavba): 2.200,- Kč

Max. kapacita: 8 osob