Plavební kanály

Britské vodní kanály, to není jen poklidný anglický venkov a volná příroda, ale také živá historie. Prakticky za každou zátočinou potkáte němého svědka více jak dvousetleté tradice lodní přepravy. Malebně klenuté cihlové mostky, letité dubové trámy ve zdymadlech nebo tajemné tunely. Ti všichni by mohli vyprávět o osudech lidí, kteří spojili své životy s touto těžkou řeholí, mnohdy po celé generace. Perlami jsou potom akvadukty a lodní výtahy, které svou důmyslností a funkčností berou dech. Pokud se s technickými památkami na kanálech chcete seznámit trochu blíž, klidněte zde.

Kanály ovšem nejsou žádnou zakonzervovanou památkou. Život jim propůjčuje čilý dopravní ruch na jejich hladině, ale také malebné vesničky a městečka na jejich březích. Jsou součástí každodenního života místních obyvatel. Podél nich vedou upravované cestičky a chodníčky (tzv. towpath), na kterých potkáte na procházce majitele psů, rodiny s dětmi, ale i kondiční běžce.

Nedílnou a velice příjemnou součástí života na kanálech jsou také tradiční britské puby (hospůdky), které mnohdy dokážou velice poutavě vyprávět o životě na vodě. Některé z nich jsou starší než samotné kanály. Ale všechny odmění vaši celodenní námahu tradičním britským pivem nebo ciderem a něčím dobrým na zub.

Unikátní technické prvky - mosty, zdymadla, tunely, akvadukty

Tzv. towpath, neboli chodnčíky podél kanálů - ideální na procházku nebo ranní běh

Tradiční britské puby nemohou chybět ani podél kanálů